Maklumat berkaitan pengurusan dan penempatan internship.