Site news

 
 
Picture of Ketua Unit Praktikum
Makmal Kurikulum 2
by Ketua Unit Praktikum - Monday, 10 February 2020, 10:12 AM
Group Pengurusan Unit Praktikum

Makmal Kurikulum II (Amalan Profesional) telah dilaksnakan di IPGK Ipoh pada 29 hingga 31 Januari 2020. Seramai 30 orang terlibat dalam makmal tersebut termasuk pakar bidang, pemegang taruh, penasihat akademik dan sebagainya.  Satu keputusan telah diambil bagi menentukan hala tuju Amalan Profesional di IPGK seluruh Malaysia. Keputusan akan dibentangkan di peringkat senat untuk diterima dan disahkan.Penel penggubal Amalan Profesional