Objektif dan Matlamat

 


Objektif utama unit ialah memastikan;
  • Pelajar dapat menguasai kompetensi dalam ilmu dan kemahiran pedagogi sebelum keluar sebagai guru permulaan
  • Kerjasama strategik antara IPG dan Sekolah dilaksanakan secara terancang dan saling melengkapi.
  • Proses pengurusan, perancangan & pelaksanaan serta penilaian dalam Amalan Profesional dapat diurus secara terkawal dan sistematik
  • Bimbingan dan pengawalan dilaksanakan dengan adil, telus dan berkesan.
  • Pelajar mendapat pengalaman yang berkesan dalam pengurusan pengajaran pembelajaran sebenar di dalam dan luar bilik darjah di sekolah.  • Memantapkan sahsiah serta kemahiran mengurus pengajaran pelajar, guru dalam persediaan menghadapi cabaran sebagai guru permulaan yang berjaya
  • Memperkukuhkan kolaborasi strategik antara IPG, Jabatan Pelajaran, Sekolah dan Institusi Pendidikan semasa dan akan datang.
  • Menyelaras, memantau dan mengawal kualiti penilaian yang cekap dan telus ke arah piawaian kualiti guru yang bertaraf antarabangsa.
  • Memastikan pelajar, guru mendapat peluang yang optimum untuk dibimbing sebagai guru yang berkesan serta bermakna kepada masyarakat.

 

 

Last modified: Sunday, 21 June 2015, 7:00 PM